Brödsmule-navigation

För att svara upp mot nya tekniska krav och förnya utbildningen har Vårdhygien Stockholm producerat en ny digital utbildning som tas i bruk under februari 2020. Den är gjord i html-format vilket möjliggör användning även i smartphones och Ipads. Designen och konceptet är nytt, och kunskapsfrågorna kommer löpande genom utbildningen. Efter avslutad godkänd utbildning finns möjlighet att ladda ned och skriva ut ett diplom.

Webbutbildning.jpg

Kontakt

digitalutbildning.vardhygien.hsf@sll.se