Brödsmule-navigation

Sökträffar

  • Information om smittvägar av betydelse vid ambulanstransport, hygienrutiner för ambulanspersonal samt rutiner för rengöring/sanering av ambulans.

  • Vårdlokalernas betydelse för smittspridning samt Locums konceptprogram och riktlinjer vid olika typer av byggnationer.

  • Vårdhygieniska rekommendationer avseende djur inom vård- och omsorgsverksamhet.

  • Vårdhygieniska rutiner vid handhavande av höggradigt rena flexibla endoskop. Krav på rengöring, desinfektion, transport och förrådshållning.

  • Väl fungerande rutiner för rengöring och desinfektion i vårdmiljö är en förutsättning för god patientsäkerhet och arbetsmiljö.

  • Vårdhygieniska krav som gäller vid städning av vårdlokaler och vad som är viktigt att tänka på i städavtal.

  • En översikt av Region Stockholms handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner (VRI) och smittspridning.

  • Instruktion om hantering av vägglöss i öppen- och slutenvård samt särskilda boenden i Stockholms län

  • Handlingsplanen är till för att ge stöd i arbetet vid extra varmt väder.

  • Inom vård och omsorg används spol- och diskdesinfektorer för värmedesinfektion av flergångsprodukter.