Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Styrdokument

Vid arbetsmoment i vård- och omsorgsmiljö som innebär fysisk kontakt med en patient, ytor eller föremål ska basala hygienrutiner tillämpas. Uppdaterad den 13 december 2021.

Handhygien

God handhygien är den enskilt viktigaste infektionsförebyggande insatsen och kärnan i det smittförebyggande arbetet

Egenkontroll

Som stöd för vårdgivarnas systematiska kvalitetsarbete har Vårdhygien Stockholm tagit fram instrument för egenkontroll av följsamhet till basala hygienrutiner.

Riktar sig till chefer. Omfattar förutsättningar och aktiviteter för att uppnå en god följsamhet. Uppdaterad 13 december 2021.

Instruktioner för självskattning och observation av basala hygienrutiner.

Formulär för observation av förutsättningar för basala hygienrutiner.

Formulär för observation av följsamhet till basala hygienrutiner.

Formulär för självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner

Mer information

  • Uppdaterad: 25 april 2022

  • Faktagranskad: 25 april 2022

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen