Brödsmule-navigation

Vårdrelaterade infektioner är en av de största riskerna för patientsäkerhet inom vården. Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när patienter och brukare undersöks, vårdas eller behandlas. Syftet är att förebygga infektioner och förhindra smitta.

Styrdokument

Som stöd för vårdgivarnas systematiska kvalitetsarbete har Vårdhygien Stockholm tagit fram instrument för egenkontroll av följsamhet till basala hygienrutiner.

Egenkontroll

 

Läs mer