Till start

Vårdgivarguiden

Kontaktsmitta är den vanligaste smittvägen. Störst betydelse har indirekt kontaktsmitta via förorenade händer. En god handhygien är avgörande för att övriga smittförebyggande åtgärder ska ge förväntad effekt. Genom att använda handdesinfektion i rätt situationer, kan man snabbt och effektivt bryta smittvägar och minska risken för smittspridning.

Handdesinfektion

Hel hud och inget konstgjort material

Förutsättningar för att kunna utföra basala hygienrutiner på korrekt sätt är att huden på underarmar och händer är hel. Dessa måste också vara fria från exempelvis ringar, klockor, plåster, stödskenor och konstgjorda naglar.

Vård av händer

Var rädd om dina händer när du arbetar inom vården, de är dina verktyg. Använd handsprit istället för tvål och vatten så ofta det går och smörj dina händer med mjukgörandet kräm som skyddar handen och förebygger handeksem. 

Handskar

Affischen "Handskpyramiden" visar när man ska och inte ska använda handskar vid vård- och omsorgsarbete. Handskguiden gör det lättare för dig att välja rätt medicinsk handske till rätt arbetsmoment.

Patient och besökare

Affischen "Så tvättar du händerna" i A4 beskriver vad och hur du ska göra för att dina händer ska bli rena. Skriv gärna ut och sätt upp den på ställen du anser lämpliga.

Handhygien för patient, vårdtagare och besökare.

Fördjupning handhygien

Internationella handhygiendagen

5 maj har utsetts till internationell handhygiendag av Världshälsoorganisationen (WHO). Dagen uppmärksammas årligen världen över med nya vinklingar på budskapet genom påminnelse- och informationsmaterial.

Rena händer räddar liv

En webbplats som är tänkt att hjälpa dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygien inom vård och omsorg. Här finns informationsmaterial, affischer och verktyg för utvärdering. Framtaget av Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

  • Uppdaterad: 16 maj 2024

  • Faktagranskad: 7 maj 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen