Till start

Vårdgivarguiden

Världshälsoorganisationen, WHO, lanserade 2009 en global kampanj under mottot Rena händer räddar liv. Målet med kampanjen är att rädda liv genom god följsamhet till handhygien inom vård och omsorg. En korrekt utförd handhygien bryter smittvägar och förhindrar smittspridning.

Syftet med kampanjen är att upprätthålla kunskap, fortbildning och stimulera förbättringsarbete runt handhygien inom all typ av vård och omsorg. God handhygien lägger grunden för en patientsäker vård- och omsorg samt en säker arbetsmiljö när den utförs vid rätt tillfällen.

5 maj har utsetts till internationell handhygiendag och uppmärksammas årligen världen över med nya vinklingar på budskap om handhygien. År 2023 är mottot: Accelerate action together SAVE LIVES - Clean your hands. Tillsammans kan vi göra mer – utför handhygien!

Fem tillfällen för handhygien

WHO har identifierat fem tillfällen där handdesinfektion är extra viktigt. Före patientkontakt, före rent/aseptiskt arbete, efter smutsigt arbete, efter patientkontakt och efter kontakt med patientens närmiljö.

Svensk anpassning av WHO:s modell

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram en nationell arbetsmodell för systematiskt arbete med handhygien utifrån WHO:s modell. Modellen heter ”Rena händer räddar liv” och vänder sig till personal och anhöriga inom vård och omsorg. Modellen presenteras här:

 

  • Uppdaterad: 3 maj 2023

  • Faktagranskad: 3 maj 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen