Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Specialutbildade certifierade hundar med förare används alltmer som en del i behandling, träning eller social samvaro i vård och omsorg. Det förekommer även andra djur.

För att ta till vara positiva effekter av djurnärvaro samtidigt som en god hygienisk standard upprätthålls, har Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) tagit fram ett rådgivande dokument.

  • Uppdaterad: 11 december 2020

  • Faktagranskad: 11 december 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen