Till start

Vårdgivarguiden

Endoskop för flergångsbruk är komplexa instrument och kräver därför god kunskap i handhavande gällande rengöring, desinfektion och hantering av utrustningen. Endoskopen ska genomgå en manuell mekanisk rengöring före rengöring och desinfektion i diskdesinfektorer med kemisk desinfektion.

Endoskopdiskdesinfektorns slutsköljvatten ska kontrolleras regelbundet genom mikrobiologisk analys.

Kanalförsedda endoskop bör provtas regelbundet för att kontrollera att processer för rengöring och desinfektion fungerar.

Rengöring och desinfektion av endoskop

Kontrollodling av slutsköljvatten och endoskop

Provtagningsanvisning för odling av endoskop

Rådgivande dokument om provtagning från Svensk Förening för Vårdhygien

  • Uppdaterad: 6 februari 2023

  • Faktagranskad: 9 maj 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen