Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Genom att minska mängden mikroorganismer i vårdmiljön kan smittspridning via indirekt kontaktsmitta förebyggas.

Vårdhygien Stockholm har tagit fram dokumentet Rengöring och desinfektion av ytor i vårdmiljö (RoD) som riktar sig till personal inom hälso-och sjukvård samt särskilda boendeformer.

Vid specifika smittämnen hänvisas till kompletterande anvisningar i respektive handlings- och åtgärdsprogram som gäller för Stockholms län.

Läs mer

  • Uppdaterad: 11 december 2020

  • Faktagranskad: 11 december 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen