Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Genom att minska mängden mikroorganismer i vårdmiljön kan smittspridning via indirekt kontaktsmitta förebyggas.

Vårdhygien Stockholm har tagit fram dokumentet Rengöring och desinfektion av ytor i vårdmiljö (RoD) som riktar sig till personal inom hälso-och sjukvård samt särskilda boendeformer.

Vid specifika smittämnen hänvisas till kompletterande anvisningar i respektive handlings- och åtgärdsprogram som gäller för Stockholms län.

Mer information

  • Uppdaterad: 2 maj 2022

  • Faktagranskad: 2 maj 2022

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen