Brödsmule-navigation

Vårdhygien Stockholm beskriver i skriften Vårdhygien för särskilda boendeformer för äldre hur smittspridning kan förhindras.

Det här gäller i Stockholms län

Infektionsregistreringen i särskilda boenden har avslutats från och med 2017.

Läs mer