Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdhygien Stockholm beskriver i skriften Vårdhygien för särskilda boendeformer för äldre hur smittspridning kan förhindras.

Det här gäller i Stockholms län

Fördjupning i hygienrutiner och hur smittspridning i särskilt boende begränsas.

Infektionsregistreringen i särskilda boenden har avslutats från och med 2017.

Läs mer

Information till boende, anhöriga och personal vid särskilt boende för äldre.

  • Uppdaterad: 10 maj 2019

  • Faktagranskad: 10 maj 2019

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen