Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdhygien Stockholm beskriver i skriften Vårdhygien för särskilda boendeformer för äldre hur smittspridning kan förhindras.

Det här gäller i Stockholms län

Fördjupning i hygienrutiner och hur smittspridning i särskilt boende begränsas.

  • Uppdaterad: 5 maj 2022

  • Faktagranskad: 5 maj 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen