Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Dokumentet Tillgång till vårdhygienisk kompetens är ett kunskapsstöd från Socialstyrelsen. Det gavs ut första gången 2011 och reviderades 2021. Målet med kunskapsstödet är att vara ett stöd för vårdgivare och verksamhetsansvariga i kvalitetsarbetet med att förebygga och begränsa vårdrelaterade infektioner.

  • Uppdaterad: 8 februari 2023

  • Faktagranskad: 8 februari 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen