Till start

Vårdgivarguiden

Vägglöss har blivit ett återkommande problem inom vård- och omsorgsverksamheter. Det är av stor vikt att chefer och medarbetare inom dessa verksamheter känner till vad som behöver utföras vid misstanke om eller vid konstaterad förekomst av vägglöss. För att underlätta detta har ett vägledande dokument med instruktioner och information tagits fram av en arbetsgrupp med företrädare för såväl kommunal som regional vård och omsorg.

  • Uppdaterad: 5 maj 2022

  • Faktagranskad: 5 maj 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen