Till start

Vårdgivarguiden

Vägglöss har blivit ett återkommande problem inom vård- och omsorgsverksamheter. För att underlätta hantering av vägglöss för vård- och omsorgspersonal har ett stödjande dokument med instruktioner och information tagits fram av en arbetsgrupp på uppdrag av Centrala hygienkommittén. Dokumentet är utformat som en vägledning till chefer och personal vid framtagandet av lokala rutiner.

  • Uppdaterad: 25 juni 2018

  • Faktagranskad: 25 juni 2018

  • Redaktör: Anna Waldenström