Brödsmule-navigation

God städning är viktig för att minska mängden mikroorganismer i miljön. På så sätt kan smittspridning lättare förebyggas och färre vårdrelaterade infektioner uppstå.

Städning i vårdlokaler

Upphandling av städtjänster

Läs mer

Rengöring och desinfektion

Rengöring och desinfektion

Väl fungerande rutiner för rengöring och desinfektion i vårdmiljö är en förutsättning för god patientsäkerhet och arbetsmiljö.