Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

God städning är viktig för att minska mängden mikroorganismer i miljön. En låg mängd mikroorganismer i miljön gör det lättare att förebygga smittspridning och kan på så sätt leda till färre vårdrelaterade infektioner.

Städning i vårdlokaler

Svensk standard för städning i vårdlokaler

Sedan 2017 finns den svenska standarden SS 8760014 ”Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård” som kan laddas ner (inom verksamheter som bedrivs av Region Stockholm) eller beställas (inom verksamheter som bedrivs av extern leverantör) från SIS.

Upphandling av städtjänster

Övergripande krav och allmänna principer vid upphandling av städtjänster för att uppnå ett väl fungerande städavtal.

Mer information

Genom att minska mängden mikroorganismer i vårdmiljön kan smittspridning via indirekt kontaktsmitta förebyggas.

 

  • Uppdaterad: 2 maj 2022

  • Faktagranskad: 2 maj 2022

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen