Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

God städning är viktig för att minska mängden mikroorganismer i miljön. En låg mängd mikroorganismer i miljön gör det lättare att förebygga smittspridning och kan på så sätt leda till färre vårdrelaterade infektioner.

Städning i vårdlokaler

Upphandling av städtjänster

Läs mer

Rengöring och desinfektion

Rengöring och desinfektion

Väl fungerande rutiner för rengöring och desinfektion i vårdmiljö är en förutsättning för god patientsäkerhet och arbetsmiljö.

 

  • Uppdaterad: 16 juni 2020

  • Faktagranskad: 16 juni 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen