Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

God städning är viktig för att minska mängden mikroorganismer i miljön. En låg mängd mikroorganismer i miljön gör det lättare att förebygga smittspridning och kan på så sätt leda till färre vårdrelaterade infektioner.

Städning i vårdlokaler

Svensk standard för städning i vårdlokaler

Sedan 2017 finns den svenska standarden SS 8760014 ”Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård” som kan laddas ner (inom verksamheter som bedrivs av Region Stockholm) eller beställas (inom verksamheter som bedrivs av extern leverantör) från SIS.

Upphandling av städtjänster

Läs mer

Rengöring och desinfektion

Väl fungerande rutiner för rengöring och desinfektion i vårdmiljö är en förutsättning för god patientsäkerhet och arbetsmiljö.

 

  • Uppdaterad: 2 maj 2022

  • Faktagranskad: 2 maj 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen