Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett patientsäkerhetsproblem i hälso- och sjukvården. Det vållar de drabbade stort lidande och medför höga kostnader för samhället.

Region Stockholm har sedan 2012 ett handlingsprogram för att minska VRI. Det reviderade handlingsprogrammet inkluderar nu tydligare även smittspridning och anger Infektionsverktyget som främsta mätverktyg. Handlingsprogrammet har fått en förlängd giltighetstid till och med 2023 med reviderade mål.

Det här gäller i Stockholms län

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 26 september 2019

  • att godkänna den nya reviderade versionen av handlingsprogrammet för att minska vårdrelaterade infektioner och smittspridning i hälso- och sjukvården
  • att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att genomföra uppföljningar av förekomsten av vårdrelaterade infektioner i vården.

Framgångsfaktorer

Fördjupning

  • Uppdaterad: 10 maj 2022

  • Faktagranskad: 10 maj 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen