Brödsmule-navigation

Personal som handhar medicinteknisk utrustning ska utifrån Hälso- och sjukvårdslagens krav på att vården ska ha god hygienisk standard, kunna använda och välja validerade rengörings- och desinfektionsmetoder för flergångsprodukter.

Grundutbildning

Påbyggnadsutbildning