Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Personal som handhar medicinteknisk utrustning ska utifrån Hälso- och sjukvårdslagens krav på att vården ska ha god hygienisk standard, kunna använda och välja validerade rengörings- och desinfektionsmetoder för flergångsprodukter.

Grundutbildning

Påbyggnadsutbildning

  • Uppdaterad: 16 juni 2020

  • Faktagranskad: 16 juni 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen