Brödsmule-navigation

Funktionsbrevlåda

covid-19.vardhygien.hsf@sll.se

Telefon

08-123 143 70

E-post och samtal besvaras:

måndag-torsdag kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00

fredag kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.30