Brödsmule-navigation

Vårdhygien Stockholm erbjuder kommuner i Stockholms län ett paket med två utbildningstillfällen och fem möjligheter till rådgivning per telefon eller mail i vårdhygieniska frågor för boenden med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. I paketet ingår även platser på "Grundkurs i vårdhygieniskt arbete" för kommunalt finansierade sjuksköterskor i LSS-verksamhet.

Frågor samt intresseanmälan och prisuppgift

Rebecca Lundholm Krig | Enhetschef