Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Acinetobacter karbapenemresistent

Riktlinjen gäller endast riskenheter som intensivvårdsavdelningar, transplantationsavdelningar, ECMO och slutenvårdsavdelningar med vård av gravt immunologiskt nedsatta patienter.

Anmälningspliktiga resistenta bakterier - Handlingsprogram

Handlingsprogrammet för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL gäller i öppen- och slutenvården samt särskilda boenden för äldre.

Anmälningspliktiga resistenta bakterier - Lathundar

Två lathundar som sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL med avseende på smittpårning samt vårdrutiner och screening.

Betahemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn.

Calicivirus - Handlingsprogram

Stöd för handläggningen av patienter med misstänkt/verifierad smittsam virusorsakad gastroenterit (magsjuka) orsakad av calicivirus.

Clostridium difficileinfektion

Vårdhygieniska åtgärder i vård och omsorg vid clostridium difficile.

Covid-19 - Corona virusinfektion

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Vård av patient med misstänkt/konstaterad CJD. Svensk förening för vårdhygien.

Ebola

Smittskydd Stockholms information om ebola. Här finns medicinsk information, utbildningsmaterial och handlingsplan vid misstänkta fall, inklusive hygienrutiner.

ESBL-bildande Enterobacteriaceae (Extended Spectrum Beta-Lactamase)

Smittskydd Stockholms information om ESBL.

ESBLcarba-bildande Enterobacteriaceae

Smittskydd Stockholms information om ESBLcarba.

Influensa

Vårdhygieniska åtgärder vid omhändertagande av av patienter och vårdtagare med misstänkt eller verifierad influensa inom Region Stockholm

Legionella (legionärssjukan)

Smittskydd Stockholms information om legionella

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus)

Smittskydd Stockholms information om MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus)

MRSA (meticillinresistenta gula stafylokocker)

Smittskydd Stockholms information om MRSA.

Mässling - vårdhygieniska rutiner

Gäller vid misstänkt och bekräftad mässling i Region Stockholm.

Tuberkulos

Smittskydd Stockholms information om tuberkulos (tbc).

Vattkoppor - vårdhygieniska rutiner och smittspårning

Gäller vid misstänkta och bekräftade vattkoppor i Region Stockholm.

VRE

Smittskydd Stockholms information om VRE (Vancomycinresistenta enterokocker).