Till start

Vårdgivarguiden

Sökträffar

Acinetobacter karbapenemresistent

Riktlinjen gäller endast vård och smittspårning på vårdenheter med större risk för smittspridning och/eller allvarliga konsekvenser för patienter som smittas.

Anmälningspliktiga resistenta bakterier - Lathundar

Två lathundar som sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL med avseende på smittspårning samt vårdrutiner och screening.

Betahemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn.

Clostridium difficileinfektion

Vårdhygieniska åtgärder i vård och omsorg vid clostridium difficile.

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Vård av patient med misstänkt/konstaterad CJD. Svensk förening för vårdhygien.

ESBL-bildande Enterobacterales (Extended Spectrum Beta-Lactamase)

Smittskydd Stockholms information om ESBL.

ESBLcarba-bildande Enterobacterales

Smittskydd Stockholms information om ESBLcarba.

Handlingsprogram för anmälningspliktiga resistenta bakterier (ARB)

Riktlinje för att förebygga smittspridning av MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL (anmälningspliktiga resistenta bakterier).

Handlingsprogram för att förebygga blodburen smitta och handlägga tillbud

Riktlinje för att förebygga blodburen smitta och handlägga tillbud, samt utformande av lokal rutin.

Handlingsprogram för calicivirus

Riktlinje för att förebygga smittspridning av calicivirus (så kallad vinterkräksjuka).

Legionella (legionärssjukan)

Smittskydd Stockholms information om legionella

Luftvägsinfektioner i slutenvård och särskilda boenden – vårdhygieniskt arbetssätt

Översikt för vårdhygieniskt arbetssätt vid virusorsakade luftvägsinfektioner i slutenvård och särskilda boenden.

Luftvägsinfektioner i öppenvård – smittförebyggande arbetssätt

Denna vägledning syftar till att framöver arbeta på ett likartat sätt vid alla misstänkta luftvägsinfektioner inom öppenvård.

Mpox (apkoppor)

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkta eller bekräftade fall av mpox (apkoppor).

MRSA (meticillinresistenta gula stafylokocker)

Smittskydd Stockholms information om MRSA.

Mässling - vårdhygieniska rutiner

Gäller vid misstänkt och bekräftad mässling i Region Stockholm.

Tuberkulos

Smittskydd Stockholms information om tuberkulos (tbc).

Vattkoppor - vårdhygieniska rutiner och smittspårning

Gäller vid misstänkta och bekräftade vattkoppor i Region Stockholm.

VRE

Smittskydd Stockholms information om VRE (Vancomycinresistenta enterokocker).

Visar 1-19/19