Till start

Vårdgivarguiden

Stick- och skärskador inom vården utgör en risk för blodburen smitta. Risk för blodburen smitta gäller främst virusinfektioner som hiv, hepatit B och hepatit C.

Risken för smitta är beroende av mängden blod som förs över samt koncentrationen av virus i blodet. Risken för blodburen smitta vid blodstänk i öga eller på slemhinna är liten men ska handläggas som stickskada.

Varje stick- eller skärskada skall anmälas som skadeincident så att situationer med ökad risk för hudpenetrerande skada eller stänk kan identifieras och åtgärdas.

Handlingsprogram

Förebygga blodburen smitta - Handlingsprogram

Stöd för handläggning och för utformande av lokalt anpassade riktlinjer. Gäller för personal och studerande inom vårdinrättning samt särskilda boenden.

Sticksäkra arbetssätt och produkter

Sticksäkra arbetssätt och produkter

E-utbildning

E-utbildning om smitta och stickskador - Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har tagit fram utbildningar speciellt inriktade på arbetsmiljö inom hälso- och sjukvårdssektorn. Med fokus på friskfaktorer guidas du genom övergripande processer, konkreta tips och inom vården högaktuella riskfaktorer.

Anmäl arbetsskada till försäkringskassan:

Information om arbetsskador och anmälan

  • Uppdaterad: 4 september 2020
  • Faktagranskad: 6 september 2020
  • Redaktör: Anna Waldenström