Till start

Vårdgivarguiden

Stick- och skärskador inom vården utgör en risk för blodburen smitta. Risk för blodburen smitta gäller främst virusinfektioner som hiv, hepatit B och hepatit C.

Risken för smitta är beroende av mängden blod som förs över samt koncentrationen av virus i blodet. Risken för blodburen smitta vid blodstänk i öga eller på slemhinna är liten men ska handläggas som stickskada.

Varje stick- eller skärskada skall anmälas som skadeincident så att situationer med ökad risk för hudpenetrerande skada eller stänk kan identifieras och åtgärdas.

Handlingsprogram

Stöd för handläggning och för utformande av lokalt anpassade riktlinjer. Gäller för personal och studerande inom vårdinrättning samt särskilda boenden.

Förebyggande åtgärder mot smittrisker

Anmäl arbetsskada till försäkringskassan

Information om arbetsskador och anmälan 

  • Uppdaterad: 9 maj 2022

  • Faktagranskad: 9 maj 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen