Brödsmule-navigation

Prioritering vid akut brist på utrustning

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion

Åtgärder vid ambulanstransport

Information om smittvägar av betydelse vid ambulanstransport, hygienrutiner för ambulanspersonal samt rutiner för rengöring/sanering av ambulans.

Utbildningsmaterial att använda i verksamhet

Filmen från Jönköping är tillfälligt borttagen pga revidering.

Mer information och falldefinition

Covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.