Brödsmule-navigation

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion

Innehållet i dokumentet ovan finns också uppdelat sida för sida så att du som vårdgivare kan skriva ut de moment som är aktuella i just din verksamhet:

Skyddsutrustning efter genomgången infektion hos personal

Förekomst av antikroppar kan innebära immunitet men hur starkt och långvarigt skyddet är för covid-19 är oklart. Skyddsutrustning används även om medarbetare testats positivt för antikroppar. Stanna hemma vid symtom på feber och/eller luftvägssymtom.

 

Åtgärder vid ambulanstransport

Information om smittvägar av betydelse vid ambulanstransport, hygienrutiner för ambulanspersonal samt rutiner för rengöring/sanering av ambulans.

Viktiga smittförebyggande åtgärder för att personal inte ska smitta äldre inom vård och omsorg med covid-19

Folkhälsomyndigheten motiverar sin nya rekommendation för visir eller munskydd i sin rapport


Basala hygienrutiner

Utbildningsmaterial att använda i verksamhet

Mer information och falldefinition

Covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.