Till start

Vårdgivarguiden

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment. Uppdaterad 21 april 2023.

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Uppdaterad den 9 mars 2022.

Information om smittvägar av betydelse vid prehospital vård, hygienrutiner för personal i prehospital vård samt rutiner för rengöring/sanering av fordon i prehospital vård.

Viktiga smittförebyggande åtgärder

Dokumentet beskriver Region Stockholms olika nivåer av source control inom vård och omsorg.

Mer information och falldefinition

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande covid-19.

  • Uppdaterad: 15 mars 2023

  • Faktagranskad: 15 mars 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen