Brödsmule-navigation

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion

Åtgärder vid ambulanstransport

Information om smittvägar av betydelse vid ambulanstransport, hygienrutiner för ambulanspersonal samt rutiner för rengöring/sanering av ambulans.

Mer information och falldefinition

Covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.