Brödsmule-navigation

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion

Innehållet i dokumentet ovan finns också uppdelat sida för sida så att du som vårdgivare kan skriva ut de moment som är aktuella i just din verksamhet:

Åtgärder vid ambulanstransport

Information om smittvägar av betydelse vid ambulanstransport, hygienrutiner för ambulanspersonal samt rutiner för rengöring/sanering av ambulans.

Instruktion för omhandertagande av avlidna med covid-19

Version 4. Uppdaterad 28 april. Instruktion för omhändertagande av personer, som har konstaterad eller misstänkt covid-19, som avlider på sjukhus, vårdinrättning, i hemmet eller på annan plats utanför sjukhus. Följ instruktionen i utarbetande av detaljerade lokala rutiner.

Prioritering vid akut brist på utrustning

Viktiga smittförebyggande åtgärder för att personal inte ska smitta äldre inom vård och omsorg med covid-19

Folkhälsomyndigheten motiverar sin nya rekommendation för visir eller munskydd i sin rapport


Basala hygienrutiner

Utbildningsmaterial att använda i verksamhet

Mer information och falldefinition

Covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.