Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment. Uppdaterad 24 februari 2022.

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Uppdaterad den 9 mars 2022.

Information om smittvägar av betydelse vid prehospital vård, hygienrutiner för personal i prehospital vård samt rutiner för rengöring/sanering av fordon i prehospital vård.

Viktiga smittförebyggande åtgärder

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-12-19 och tills vidare.

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-12-19 och tills vidare.

Åtgärder för att förebygga smitta mellan personal

Vårdhygieniska rekommendationer vid covid-19-vaccination

Smittspårning, provtagning och särskilda åtgärder

Information från Smittskydd Stockholm:

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning, prehospital vård och tandvård.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

Riktlinjer för sjukvården vid bildande av utbrottsgrupp i samband med covid-19.

Mer information och falldefinition

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

  • Uppdaterad: 21 juli 2022

  • Faktagranskad: 10 mars 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, Vårdhygien Stockholm