Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Återgång till ordinarie vårdverksamhet

Vårdhygieniska rekommendationer vid återgång till ordinarie vårdverksamhet i öppenvård

Rekommendationer för planerad öppenvård som återgår till ordinarie verksamhet.

Vårdhygieniska rekommendationer vid återgång till ordinarie vårdverksamhet i slutenvård

Rekommendationer för planerad verksamhet inom slutenvården som återgår till ordinarie verksamhet.

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion

Omhändertagande av patient med feber och/eller luftvägssymtom

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment för patienter med bekräftad eller misstänkt covid-19. Uppdaterat 30 juni.

Innehållet i dokumentet ovan finns också uppdelat sida för sida så att du som vårdgivare kan skriva ut de moment som är aktuella i just din verksamhet:

Skyddsutrustning efter genomgången infektion hos personal

Förekomst av antikroppar kan innebära immunitet men hur starkt och långvarigt skyddet är för covid-19 är oklart. Skyddsutrustning används även om medarbetare testats positivt för antikroppar. Stanna hemma vid symtom på feber och/eller luftvägssymtom.

 

Riktlinje för covid-19 inom särskilt boende för äldre (SÄBO)

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.

Åtgärder vid ambulanstransport

Information om smittvägar av betydelse vid ambulanstransport, hygienrutiner för ambulanspersonal samt rutiner för rengöring/sanering av ambulans.

Viktiga smittförebyggande åtgärder för att personal inte ska smitta äldre inom vård och omsorg med covid-19

Folkhälsomyndigheten motiverar sin nya rekommendation för visir eller munskydd i sin rapport


Basala hygienrutiner

Utbildningsmaterial att använda i verksamhet

Utbildningsmaterial i basala hygienrutiner och klädregler

Vänder sig till SÄBO, LSS, hemtjänst och personliga assistenter vid covid-19

Mer information och falldefinition

Covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.