Brödsmule-navigation

Vårdsituation minst 2 meter från patienten

Vårdsituation mindre än 2 meter från patienten

Vårdsituation med aerosolgenererande arbetsmoment

Mer information

Här finns alla Vårdhygien Stockholms rutiner gällande covid-19: