Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment.

Vårdsituation minst 2 meter från patienten

Vårdsituation mindre än 2 meter från patienten

Vårdsituation med aerosolgenererande arbetsmoment

Mer information

Här finns alla Vårdhygien Stockholms rutiner gällande covid-19:

Covid-19 - Corona virusinfektion

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

  • Uppdaterad: 13 juli 2020

  • Faktagranskad: 30 april 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, Vårdhygien Stockholm