Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Riktlinjen gäller endast vård och smittspårning av patienter med karbapenemresistent Acinetobacter på vårdenheter med större risk för smittspridning och/eller allvarliga konsekvenser för patienter som smittas, t.ex. intensivvårdsavdelningar, transplantationsavdelningar, ECMO och slutenvårdsavdelningar med vård av gravt immunologiskt nedsatta patienter.

Acinetobacter karbapenemresistent

Instruktioner för riskenheter i slutenvård