Brödsmule-navigation

Ge grundläggande kunskaper om vårdhygieniska principer och arbetssätt för att kunna göra egna riskbedömningar i olika arbetssituationer med syfte att
förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner
.

Tid 11 mars 2020 kl. 09.00-16.00
Plats Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge/K2-huset/K64/Kursrum 2
För vem? Läkare, SSK, Paramed, USK exkl. i SÄBO