Brödsmule-navigation

Ge grundläggande kunskaper om vårdhygieniska principer och arbetssätt för att kunna göra egna riskbedömningar i olika arbetssituationer med syfte att
förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner
.

Tid 15 april 2020 kl. 09.00-16.00
Plats Lindhagensgatan 98 på Kungsholmen, kurslokal Stortorget
För vem? Läkare, SSK, Paramed, USK exkl. i SÄBO