Brödsmule-navigation

Ge grundläggande kunskaper om vårdhygieniska principer och arbetssätt för att kunna göra egna riskbedömningar i olika arbetssituationer med syfte att
förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner
.

Tid 17 mars 2020 kl. 09.00-16.00
Plats Årsta Aula Södersjukhuset
För vem? Läkare, SSK, Paramed, USK exkl. i SÄBO