Brödsmule-navigation

Ge grundläggande kunskaper om vårdhygieniska principer och arbetssätt för att kunna göra egna riskbedömningar i olika arbetssituationer med syfte att
förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner
.

Tid 1 april 2020 kl. 09.00-16.00
Plats Karolinska Universitetssjukhuset, Solna/NKS/U1/A604/Kurs rum: Lars Leksell
För vem? Läkare, SSK, Paramed, USK exkl. i SÄBO