Brödsmule-navigation

Ge grundläggande kunskaper om vårdhygieniska principer och arbetssätt för att kunna göra egna riskbedömningar i olika arbetssituationer med syfte att
förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner
.

Tid 29 april 2020 kl. 09.00-16.00
Plats

Danderyds sjukhus, Clinicum Ryggradsvägen 21, lokal Mentorn

För vem? Läkare, SSK, Paramed, USK exkl. i SÄBO