Brödsmule-navigation

Ge grundläggande kunskaper om vårdhygieniska principer och arbetssätt för att kunna göra egna riskbedömningar i olika arbetssituationer med syfte att
förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner
.

Tid 4 mars 2020, kl. 09.00-16.00
Plats Norrtälje sjukhus, lokal Havsörnen
För vem? Läkare, SSK, Paramed, USK exkl. SÄBO