Brödsmule-navigation

Ge grundläggande kunskap om antibiotikaresistenta bakterier (MRSA, VRE, ESBL och ESBL-carba) och det SLL-övergripande handlingsprogrammet för dessa.

Tid 10 mars 2020 kl. 13.00-16.00
Plats Lindhagensgatan 98 på Kungsholmen, kurslokal Stortorget
För vem? Läkare, SSK, Paramed, USK exkl. i SÄBO