Brödsmule-navigation

Att informera om aktuella vårdhygieniska frågor och bidra till att förebygga och minska vårdrelaterade infektioner samt forhindra smittspridning inom vårdenheter.

Tid 2 juni 2020 kl. 13.00-16.00
Plats Lindhagensgatan 98 på Kungsholmen, kurslokal Stortorget
För vem? Personal inom slutenvård, geriatrik, rehabilitering, ASIH samt inom särskilda boendeformer som har avtal med Vårdhygien Stockholm.