Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Akut hjärtsjukvård - behandlingsprogram

Behandlingsprogram med aktuella riktlinjer för akut och långsiktig handläggningen av hjärtpatienter. Gäller för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Akut kirurgi - behandlingsprogram 2017

Programmet är hjälpmedel inom akutverksamheten på akutmottagningar inom Region Stockholm, men ska inte ersätta de lokala behandlingsprogram som finns vid klinikerna. Boken finns tillgänglig i en...

Barnfrakturer och luxationer i öppenvård

Handläggning i öppenvård av de vanligaste barnfrakturerna med angivande av felställningar som inte kräver operativ behandling, samt handläggning i öppenvård av de vanligaste luxationerna och...

Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen ger patienter, närstående och allmänhet i hela Stockholms län och på Gotland tillgång till råd och stöd kring cancerfrågor.

Demenssjukdom - riktlinjer för vård och omsorg

Nationella och regionala riktlinjer, information om basal demensutredning i primärvården, lokala samverkansprogram för demensvård och omsorg.

FaR och FYSS

FaR är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet. Fyss är ett evidensbaserat kunskapsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet.

Handlingsprogram Smittskydd Stockholm

Handlingsprogram inom smittskyddsområdet som gäller i Stockholms läns landsting.

Origo

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, ett samarbete mellan Region Stockholm, alla kommunerna i Stockholms län och Polismyndigheten.

Psykiatristöd

Webbplats som ger stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms län.

Samordnad individuell plan - SIP

Information om vad samordnad individuell plan innebär och vad som ska framgå av planen.

Strama Stockholm

Strama Stockholm är en specialiserad resurs för arbete med rationell antibiotikaanvändning och mot antibiotikaresistens.

Viss

Webbplats med samlad medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Region Stockholm.

Vårdhandboken

Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge (best practice, evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet) kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Vårdhygieniska råd och rutiner

Råd och rutiner för att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter/vårdtagare och vårdpersonal.