Brödsmule-navigation

Sökträffar

 • Behandlingsprogram med aktuella riktlinjer för akut och långsiktig handläggningen av hjärtpatienter. Gäller för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Programmet är hjälpmedel inom akutverksamheten på akutmottagningar inom Region Stockholm, men ska inte ersätta de lokala behandlingsprogram som finns vid klinikerna. Boken finns tillgänglig i en...

  Programmet är hjälpmedel inom akutverksamheten på akutmottagningar inom Region Stockholm, men ska inte ersätta de lokala behandlingsprogram som finns vid klinikerna. Boken finns tillgänglig i en...
 • Cancerrådgivningen ger patienter, närstående och allmänhet i hela Stockholms län och på Gotland tillgång till råd och stöd kring cancerfrågor.

 • De allra flesta personer i Sverige har förutsättningar att bli donatorer. Man kan donera organ, vävnader eller celler. Donation kan ske både när man är i livet och efter döden.

 • Fyss är ett evidensbaserat kunskapsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet. FaR är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet.

 • Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, ett samarbete mellan Region Stockholm, alla kommunerna i Stockholms län och Polismyndigheten.

 • Webbplats som ger stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms län.

 • Strama Stockholm är en specialiserad resurs för arbete med rationell antibiotikaanvändning och mot antibiotikaresistens.

 • Webbplats med samlad medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Stockholms läns landsting.

 • Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge (best practice, evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet) kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.