Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlingsprogrammet akut hjärtsjukvård ger aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård till alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Programmet är avsett som stöd i både den akuta och långsiktiga handläggningen av hjärtpatienter.

Allmänna rutiner hjärtsjukvård

Indikationer för inläggning på hjärtintensivvårdsenhet, HIA. Gäller för patienter som bedöms vara betjänta av HIA-vård.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Akuta koronara syndrom

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Presentation av de blodförtunnande läkemedel som kan vara aktuella vid ett akut koronart syndrom.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Beskriver diagnoskriterier vid kranskärlssjukdom.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Arytmier

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Hjärtsvikt

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Beskriver behandlingsalternativ vid akut hjärtsvikt och kardiogen chock.

Om behandling av kronisk hjärtsvikt rent allmänt, medicinskt och övrig behandling som finns att tillgå.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för utskrivning och utskrivningssamtal vid hjärtsvikt. Informationen riktar sig till alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Övrig akut hjärtsjukvård

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Läkemedel

Om blödningskomplikationer som kan inträffa vid antitrombotisk behandling och hur dessa kan undvikas och behandlas.

Läkemedelslista inklusive doseringsanvisningar för behandlingsprogrammet Akut hjärtsjukvård.

  • Uppdaterad: 15 mars 2021

  • Faktagranskad: 30 oktober 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Mattias Törnerud, Danderyds sjukhus