Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

AKS och bröstsmärta - allmänt

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Akuta koronara syndrom
Akut aortadissektion

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Akut icke-ST-höjningsinfarkt (NSTEMI) och instabil angina pectoris

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Akuta koronara syndrom
Akut ST-höjningsinfarkt (STEMI)

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Akuta koronara syndrom
Antiischemisk behandling och smärtlindring vid AKS

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Akuta koronara syndrom
Antitrombotisk behandling och blödningskomplikationer

Om blödningskomplikationer som kan inträffa vid antitrombotisk behandling och hur dessa kan undvikas och behandlas.

 • Övrig akut hjärtsjukvård
Antitrombotisk behandling vid AKS

Presentation av de blodförtunnande läkemedel som kan vara aktuella vid ett akut koronart syndrom.

 • Akuta koronara syndrom
Bakgrund och diagnostik vid hjärtsvikt

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Hjärtsvikt
Behandling av akut hjärtstopp

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Övrig akut hjärtsjukvård
Behandling av akut hjärtsvikt och kardiogen chock

Beskriver behandlingsalternativ vid akut hjärtsvikt och kardiogen chock.

 • Hjärtsvikt
Behandling av hypertensiv kris

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Övrig akut hjärtsjukvård
Behandling av kronisk hjärtsvikt

Om behandling av kronisk hjärtsvikt rent allmänt, medicinskt och övrig behandling som finns att tillgå.

 • Hjärtsvikt
Blödning och allergi vid antitrombotisk behandling

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Akuta koronara syndrom
Bradyarytmier

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Arytmier
Diagnoskriterier vid kranskärlssjukdom

Beskriver diagnoskriterier vid kranskärlssjukdom.

 • Akuta koronara syndrom
EKG algoritm vid takyarytmier

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Arytmier
Förmaksflimmer

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Arytmier
Förmakstakykardier - övriga

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Arytmier
Hypertoni med mycket höga tryck

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Övrig akut hjärtsjukvård
Indikationer för inläggning på hjärtavdelning

Indikationer för inläggning på hjärtintensivvårdsenhet, HIA. Gäller för patienter som bedöms vara betjänta av HIA-vård.

 • Allmänna riktlinjer
Infektiös endokardit

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Övrig akut hjärtsjukvård
Kammartakykardier

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Arytmier
Konvertering av takykardier

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Arytmier
Koronarangiografi och PCI

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Akuta koronara syndrom
Läkemedelslista

Läkemedelslista inklusive doseringsanvisningar för behandlingsprogrammet Akut hjärtsjukvård.

 • Läkemedel
Myokardit

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Övrig akut hjärtsjukvård
Pacemaker, ICD och CRT-behandling

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Arytmier
Perikardit

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Övrig akut hjärtsjukvård
Perkutan behandling av aortastenos (TAVI)

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Hjärtsvikt
Perkutan behandling av mitralisinsufficiens (MitraClip)

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Hjärtsvikt
Riskvärdering, prevention och utskrivning vid kranskärlssjukdom

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Akuta koronara syndrom
Rutiner på HIA och hjärtavdelning

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Allmänna riktlinjer
Synkope

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Arytmier
Utskrivning och utskrivningssamtal vid hjärtsvikt

Aktuella riktlinjer för utskrivning och utskrivningssamtal vid hjärtsvikt. Informationen riktar sig till alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Hjärtsvikt
Övrig behandling vid akut kranskärlssjukdom

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

 • Akuta koronara syndrom