Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlingsprogrammet akut hjärtsjukvård ger aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård till alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Programmet är avsett som stöd i både den akuta och långsiktiga handläggningen av hjärtpatienter.

Allmänna rutiner hjärtsjukvård

Indikationer för inläggning på hjärtavdelning

Indikationer för inläggning på hjärtintensivvårdsenhet, HIA. Gäller för patienter som bedöms vara betjänta av HIA-vård.

Rutiner på HIA och hjärtavdelning

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Akuta koronara syndrom

AKS och bröstsmärta - allmänt

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Akut icke-ST-höjningsinfarkt (NSTEMI) och instabil angina pectoris

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Akut ST-höjningsinfarkt (STEMI)

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Antiischemisk behandling och smärtlindring vid AKS

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Antitrombotisk behandling vid AKS

Presentation av de blodförtunnande läkemedel som kan vara aktuella vid ett akut koronart syndrom.

Blödning och allergi vid antitrombotisk behandling

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Diagnoskriterier vid kranskärlssjukdom

Beskriver diagnoskriterier vid kranskärlssjukdom.

Koronarangiografi och PCI

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Riskvärdering, prevention och utskrivning vid kranskärlssjukdom

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Övrig behandling vid akut kranskärlssjukdom

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Arytmier

Bradyarytmier

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

EKG algoritm vid takyarytmier

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Förmaksflimmer

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Förmakstakykardier

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Kammartakykardier

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Konvertering av takykardier

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Pacemaker, ICD och CRT-behandling

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Synkope

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Hjärtsvikt

Bakgrund och diagnostik vid hjärtsvikt

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Behandling av akut hjärtsvikt och kardiogen chock

Beskriver behandlingsalternativ vid akut hjärtsvikt och kardiogen chock.

Behandling av kronisk hjärtsvikt

Om behandling av kronisk hjärtsvikt rent allmänt, medicinskt och övrig behandling som finns att tillgå.

Perkutan behandling av aortastenos (TAVI)

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Perkutan behandling av mitralisinsufficiens (MitraClip)

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Utskrivning och utskrivningssamtal vid hjärtsvikt

Aktuella riktlinjer för utskrivning och utskrivningssamtal vid hjärtsvikt. Informationen riktar sig till alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Övrig akut hjärtsjukvård

Akut aortadissektion

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Akut hjärtstopp

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Hypertensiv kris

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Hypertoni med mycket höga tryck

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Infektiös endokardit

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Myokardit

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Perikardit

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Läkemedel

Blödningskomplikationer vid antitrombotisk behandling

Om blödningskomplikationer som kan inträffa vid antitrombotisk behandling och hur dessa kan undvikas och behandlas.

Läkemedelslista

Läkemedelslista inklusive doseringsanvisningar för behandlingsprogrammet Akut hjärtsjukvård.

  • Uppdaterad: 15 mars 2021

  • Faktagranskad: 30 oktober 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Mattias Törnerud, Danderyds sjukhus