Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hjärtintensivvårdsenhet, HIA

Gäller för patienter som bedöms vara betjänta av HIA-vård

Akuta koronara syndrom

 • Bröstsmärta eller symtom som inger misstanke om hjärtinfarkt eller instabil angina, t ex pågående tryck eller smärta i bröstet som varar i mer än 15 minuter eller upprepade episoder under den senaste månaden och med minst en smärtattack det senaste dygnet.
 • Misstänkt eller säkerställd nytillkommen ischemisk EKG-förändring och/eller förhöjning av biokemisk hjärtskademarkör hos patient med klinisk misstanke på akut koronart syndrom.

Troponin har en mycket central betydelse för diagnostik av hjärtinfarkt och är en biokemisk hjärtskademarkör med mycket hög myokardspecificitet. Förhöjda nivåer av troponin ses dock inte endast vid akuta koronara syndrom utan vid ett flertal andra tillstånd, se Diagnoskriterier vid kranskärlssjukdom.

Beskriver diagnoskriterier vid kranskärlssjukdom.

Arytmier

 • Bradykardi med höggradigt SA-block, AV-block II-III eller asystoli.
 • Supraventrikulär takykardi med hög kammarfrekvens och cirkulatorisk påverkan.
 • Kammararytmi med cirkulatorisk påverkan, kammartakykardi och kammarflimmer.
 • Symtomgivande krånglande pacemaker/ICD.
 • Intoxikationer med arytmirisk.

Hjärtsvikt

 • Lungödem med misstanke om bakomliggande hjärtsjukdom.
 • Nytillkommen allvarlig cirkulationspåverkan utan misstanke på hypovolemi eller sepsis.

Övrigt

 • Patienter med hotande tamponad.
 • Övriga akuta hjärtpatienter efter samråd med HIA-ansvarig läkare.

Kardiologisk vårdavdelning

Enhet utrustad med telemetri och i övrigt samma kompetens och vårdprogram som på HIA.

 • Akut nydebuterad hjärtsvikt eller akut försämring av kronisk svikt.
 • Arytmi eller misstänkt arytmi utan cirkulatorisk påverkan.
 • Misstänkt kardiellt synkope.
 • Perimyokardit.

Bröstsmärteenhet, BSE

Enhet utrustad med telemetri + ischemiövervakning och i övrigt samma kompetens och vårdprogram som på HIA.

 • Bröstsmärta med svag misstanke om hjärtinfarkt och låg komplikationsrisk.
 • Uppdaterad: 3 maj 2019

 • Faktagranskad: 1 maj 2018

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Mattias Törnerud, Danderyds sjukhus