Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smala QRS-takykardier

Smala QRS-takykardier (<0,12 sek), utan tydlig p-våg

Smala QRS-takykardier utan tydlig P-våg

Förklaringar

1:1 VA relation: Antalet kammar- (V) och förmaksimpulser (A) lika.

VA-tid: Tiden från start av V i esofagusavledning till maxutslag av A.

Kort respektive långt R-P-intervall: Tiden från start av QRS till förmaksaktivitet är kortare respektive längre än tiden från förmaksaktiviteten till nästa QRS.

Breda QRS-takykardier

En breddökad takykardi skall betraktas som VT tills motsatsen är bevisad. 

    Brugadaalgoritmen

 

 

   

Breda QRS-takykardier (>0,12 sek), konstant QRS-amplitud.

  Breda QRS-takykardier

Förklaringar

Om ej kontraindikation för Adenosin så kan detta prövas (terapeutiskt och/eller diagnostiskt). Vid VT händer ingenting. Vid förmaksfladder/EAT får man ökad blockering under några sek, och man ser då endast förmaksaktivitet. Vid arytmi med engagemang av AV-noden får man oftast omslag till sinusrytm. EAT är i sällsynta fall också adenosinkänslig.

  • Uppdaterad: 4 juli 2019

  • Faktagranskad: 1 maj 2019

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Mattias Törnerud, Danderyds sjukhus