Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlingsprogrammet gavs ut i bokformat senast för två år sedan, men innehållet uppdateras årligen i den här digitala versionen på Vårdgivarguiden.

Det fullföljer en lång tradition för att ge aktuella riktlinjer för alla som arbetar med akut hjärtsjukvård inom Region Stockholm och på Visby lasarett.

Programmet är avsett som stöd i både den akuta och långsiktiga handläggningen av hjärtpatienter och det är författargruppens förhoppning att vi både läser innehållet som en uppdatering och att vi har det tillgängligt på datorn, läsplattan eller i telefonen som hjälp på akuten, avdelningen och mottagningen.

Programmet har i möjligaste mån anpassats till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård och till riktlinjer från European Society of Cardiology, American College of Cardiology och American Heart Association.

Mattias Törnerud (redaktör) Danderyds sjukhus
Lars Eurenius (projektansvarig) Danderyds sjukhus
Rickard Linder Danderyds sjukhus
Jonas Persson Danderyds sjukhus
Hans Persson Danderyds sjukhus
Felix Böhm Karolinska Universitetssjukhuset
Anette Jemtrén Karolinska Universitetssjukhuset
Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset
Lars Lund Karolinska Universitetssjukhuset
Linda Mellbin Karolinska Universitetssjukhuset
Andreas Rück  Karolinska Universitetssjukhuset
Magnus Settergren Karolinska Universitetssjukhuset
Jonas Schwieler Karolinska Universitetssjukhuset
Moa Simonsson Karolinska Universitetssjukhuset
Marianne Erlandsson S:t Görans sjukhus
Pontus Lindroos S:t Görans sjukhus
Ulrika Löfström S:t Görans sjukhus
Mats Frick Södersjukhuset
Ulf Jensen Södersjukhuset
Jacob Hollenberg Södersjukhuset
Björn Kjellman Södersjukhuset
Linda Jacobsson Visby lasarett

Behandlingsprogrammet har godkänts av Stockholms medicinska råd.

Riktlinjerna bygger på evidens och konsensus om bästa kliniska praxis för diagnostik och behandling inom akut hjärtsjukvård.

Stockholm januari 2019

Hans Persson Johannes Blom
SPESAK kardiologi, ordförande hjärt-kärlrådet Ordförande, Stockholms medicinska råd

Läs mer

  • Uppdaterad: 3 maj 2019

  • Faktagranskad: 1 maj 2018

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Mattias Törnerud, Danderyds sjukhus