Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

På Cancerrådgivningen arbetar sjuksköterskor med specialistutbildning i onkologi och samtalsstöd och med lång erfarenhet inom cancervården. De har som uppgift att förklara och förtydliga informationen som patienten har fått från sin läkare och sjuksköterska samt stödja patienter och närstående under och efter deras vårdprocess. De besvarar även frågor kring vad man kan göra i förebyggande syfte och frågor från dem som är oroliga att de har fått cancer men inte har en diagnos.
Cancerrådgivningen drivs sedan 2014 i Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotlands regi efter att ha funnits på Radiumhemmet i 35 år.

Rådgivningen

Utan tidsbeställning kan cancerberörda få samtala med en sjuksköterska med lång erfarenhet inom cancersjukvården. Den som ringer kan vara anonym.

Tipsa gärna cancerberörda om det stöd Cancerrådgivningen kan ge.

Kontakt

Cancerrådgivningen

Telefontid: helgfria vardagar 8.30-16

Information för patienter

Informationsfilm om Cancerrådgivningen

Information till cancersjuka/anhöriga till cancersjuka, om vilken hjälp och stöd Cancerrådgivningen kan ge.

Läs mer

  • Uppdaterad: 4 november 2020

  • Faktagranskad: 4 november 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Katarina Lannervall, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland