Brödsmule-navigation

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Den senaste versionen av ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom” (2017) innehåller 76 rekommendationer för bland annat utredning, läkemedelsbehandlingar och omvårdnad.

Rekommendationerna innehåller endast ny kunskap. 

Regionalt vårdprogram 2019 är en tredje upplaga och har bytt titel till Kognitiv sjukdom. I denna upplaga har alla delar uppdaterats och framförallt stärkts utifrån ny forskning. Vårdprogrammet belyser kognitiva sjukdomar med rekommendationer kring utredning och behandling. Även ansvarfördelning mellan primär- och specialistvård samt kommunal vård och omsorg beskrivs.