Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017 är en reviderad version av de första riktlinjerna som utkom 2010. De innehåller 76 rekommendationer för bland annat utredning, läkemedelsbehandlingar och omvårdnad.

Till skillnad från tidigare rekommendationer innehåller de reviderade endast ny kunskap eller sådant som idag inte fungerar optimalt. Riktlinjerna är en vägledning för vilka vård och omsorgsinsatser som bör prioriteras och vänder sig främst till beslutsfattare inom vård och omsorg. Målet med riktlinjerna är att personer med demenssjukdom ska få en god vård och omsorg, oavsett var de är bosatta.

Regionalt vårdprogram Kognitiv sjukdom

I Region Stockholm finns ett regionalt vårdprogram för kognitiv sjukdom. Regionalt vårdprogram 2019 är en tredje upplaga och har bytt titel till Kognitiv sjukdom (tidigare demens). I denna upplaga har alla delar uppdaterats och framförallt stärkts utifrån ny forskning. Vårdprogrammet belyser kognitiva sjukdomar med rekommendationer kring utredning och behandling. Även ansvarsfördelning mellan primär- och specialistvård samt kommunal vård och omsorg beskrivs.

Övriga resurser

  • Uppdaterad: 26 maj 2020

  • Faktagranskad: 26 maj 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Eva Stål, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen