Till start

Vårdgivarguiden

Handbok om bemötande

Aktuell omvårdnadsforskning visar att många av de problem som kan uppstå i mötet mellan den demenssjuke och sjukvården kan motverkas. Handboken innehåller tips i enlighet med dessa rön. Bland annat om hur den språkliga kommunikationen kan underlättas, hur oro och aggressivitet från patientens sida kan minskas och även hur smärta, fallskador, undernäring och sömnsvårigheter kan förebyggas.

Via länken nedan kan du som vårdgivare ladda ner materialet. Bok och kort går inte längre att beställas i tryckt form.

 

Eva Stål | Handläggare

  • Uppdaterad: 6 november 2020

  • Faktagranskad: 11 oktober 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Eva Stål, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen