Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017 är en reviderad version av de första riktlinjerna som utkom 2010.

Till skillnad från tidigare rekommendationer innehåller de reviderade endast ny kunskap eller sådant som idag inte fungerar optimalt. Riktlinjerna är en vägledning för vilka vård och omsorgsinsatser som bör prioriteras och vänder sig främst till beslutsfattare inom vård och omsorg. Målet med riktlinjerna är att personer med demenssjukdom ska få en god vård och omsorg, oavsett var de är bosatta.

Regionalt vårdprogram Kognitiv sjukdom

I Region Stockholm finns ett regionalt vårdprogram för kognitiv djukdom.

Kontakt