Stockholms läns demensdag 21 september

För sjunde året i rad samlades 200 personer på Ingenjörshuset i Stockholm för att ta del av ny kunskap och inspireras till fortsatt kvalitetsarbete.

Referat från Stockholms läns demensdag 2017

Demens ABC Svenskt Demenscentrum

Demens ABC är Svenskt Demenscentrums webbutbildning som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Utbildningen är avgiftsfri och öppen för alla som arbetar inom vård och omsorg. Kursen kräver inga förkunskaper. Den avslutas med ett kunskapstest och sedan kan ett diplom skrivas ut.

Demens ABC plus är ytterligare en webbutbildning riktad till primärvården. Den är kostnadsfri och vänder sig till samtliga yrkesgrupper på vårdcentraler, husläkarmottagningar och andra primärvårdsenheter.

Akademiskt primärvårdscentrum

Akademiska vårdcentralerna arbetar med utbildning, forskning och utveckling för studenter och personal i primärvården. Det sker i nära samverkan med  hälso- och sjukvården, universitet, högskolor och andra aktörer.