Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Sedan januari 2016 är Origo en permanent verksamhet. Origo är ett samarbete mellan Region Stockholm, alla kommunerna i Stockholms län och Polismyndigheten.

Origo arbetar med att unga i Stockholms län, som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld, ska få stöd, hjälp och vägledning. Origo stöttar också yrkesverksamma som möter unga som lever med hedersnormer.

Målgrupper

 • Yrkesverksamma som arbetar inom hälso- och sjukvården, polisen, socialtjänsten, skolan, ideell verksamhet eller något annat och som i sitt arbete möter unga som lever med hedersnormer.
 • Unga mellan 13 till 26 år i Stockholms län som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

Resurscentrum

Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, myndigheter, frivilligorganisationer och andra yrkesverksamma vända sig och få stöd och vägledning i mötet med unga som lever med hedersnormer.

Origos resurscentrum tar också emot unga i åldern 13 till 26 år som utsätts, eller riskerar att utsättas, för hedersrelaterat förtryck och våld. Unga kan också få stöd och vägledning via mejl och telefon.

Utbildningar och seminarier

 • Grundutbildning: De säger att jag är en skam för familjen. Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de underliggande mekanismerna och vad innebär det i en svensk kontext? Vad bär ungdomar som begränsas av hedersnormer med sig och vad är viktigt i mötet med ungdomen?
  Heldagsutbildning.
 • Kursen Hedra:
  Kompetensutveckling för yrkesverksamma som vill arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld med ungdomsgrupper.
  Två-dagarsutbildning tillsammans med Machofabriken.

Origo arrangerar också föreläsningar, seminarier och utbildningsdagar om hedersrelaterat förtryck och våld vid specifika tillfällen. Origo kommer också ut till arbetsplatser i mån av tid.

För uppdaterad information och anmälning se Origos hemsida:

Kunskapen i teamet

Inom Origo arbetar ett team med yrkesverksamma från olika myndigheter under ett och samma tak. I teamet finns en enhetschef, fem kuratorer, en polis och en barnmorska. Alla har lång erfarenhet av att möta ungdomar som lever och begränsas av hedersnormer. I teamet talas också flera olika språk förutom engelska och svenska.

Kontakt

För yrkesverksamma

Telefon: 08-508 25 120
Mejl: origo@stockholm.se

För unga

Telefon: 020-25 30 00
"Fråga Origo", anonym frågelåda som nås via Origos hemsida:

 

 • Uppdaterad: 30 oktober 2020

 • Faktagranskad: 29 november 2020

 • Redaktör: Björn Nordlund

 • Faktagranskare: Anna-Lena Ahlsdotter Näsström, Stockholms läns sjukvårdsområde