Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Detta vårdprogram är en tredje upplaga, tidigare upplagor gavs ut under 2003 och 2008.

I denna upplaga har det tillkommit några amningsrelaterade tillstånd som inte är komplikationer, men där föräldrar ofta får olika information från vården. Det gäller bland annat amning vid bröstreduktion, sviktande och utebliven mjölkproduktion samt amningsnedläggning. Upplagan innehåller även en bilaga med diagnoser för komplikationer på bröst, bröstvårta och amningsproblem som är framtagen av Amningssakkunniga i Stockholms län (AMSAK) utifrån ICD-kod 10.

Det är viktigt att registrera rätt diagnos inklusive bidiagnos och åtgärdskod för varje tillstånd för att statistik, kostnadsersättning och forskning ska bli så tillförlitlig som möjligt.

I inledningen till vårdprogrammet betonas vikten av samarbetet i vårdkedjan för att förebygga bröstkomplikationer och med tung vikt på förebyggande insatserna inom mödrahälsovården och på förlossningen. I fördjupningsdelen av vårdprogrammet beskrivs vad som är viktigt att tänka på vid mötet med föräldrar med bröst-komplikationer och amningsproblem samt vikten av en god anamnes för att kunna säkerställa diagnosen.

Vetenskapliga studier gällande behandling av vanliga bröstkomplikationer är få. Där studier saknas har vi arbetat utifrån evidensbaserad praktik och då kunnat använda oss av erfareheterna från Amningmottagningarna i SLL.

Angående läkemedelsrekommendationer vill vi betona att i detta vårdprogram ges generella rekommendationer för läkemedel granskat av medicinska granskare och konsulter till AMSAK. Rekommendationerna är för mammor med friska fullgångna barn. När dessa inte räcker till är det viktigt att i de enskilda fallen göra en individuell bedömning tillsammans med barnläkare eller annan expertis inom området. Läkemedel, kosttillskott och örter som används vid amning där evidens saknas har vi belyst under rubriken Aktuellt kunskapsläge.

Granskat och godkänt av SMR den 27 augusti 2015.

Karin Petersson
Ordförande i specialitetsråd Reproduktion
Kvinnoklinken, Karolinska Universitetssjukhuset

Bröstkomplikationer i samband med amning (kapiteluppdelning)

Bröstkomplikationer i samband med amning (hela boken)

  • Uppdaterad: 1 maj 2019

  • Faktagranskad: 1 maj 2019

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Ameli Norling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen