Till start

Vårdgivarguiden

Detta vårdprogram är en uppdaterad upplaga, tidigare upplaga gavs ut 2010.
I denna upplaga har alla delar uppdaterats och stärkts utifrån ny forskning och nytillkomna kategorier av trycksår.

Avsnitt om ryggmärgsskadade finns i vårdprogrammet Förvärvad ryggmärgsskada hos vuxna och barn (sid 92).