Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Våld i nära relationer är en enhet inom Akademiskt primärvårdscentrum som vänder sig till vårdgivare inom Region Stockholm med utbildning, stöd och information.

Syftet med verksamheten är att stödja vården i att ha en god beredskap för att kunna upptäcka, bemöta och agera i kontakter med patienter som kan vara utsatta för våld i nära relationer.

Vid enheten Våld i nära relationer finns personer med sakkunskap i ämnet som kan leda utvecklingsprocesser, utbilda, handleda och stötta verksamheter i att skapa rutiner i vården för arbete med våld i nära relationer.

Enheten erbjuder kostnadsfritt:

  • Verksamhetsförlagd utbildning
  • Stöd i utvecklingsarbete
  • Handledning
  • Konferenser, seminarier och föreläsningar

För att lyckas med ett utvecklingsarbete, en utbildning eller en handledningsprocess är det viktigt att det finns en god förankring i den verksamhet där lärande och utveckling ska ske. Ledningen behöver vara involverad från början och skapa förutsättningar för att ny kunskap och nya rutiner kan få fäste i organisationen.

Kontakta gärna oss så planerar vi tillsammans och utifrån era behov och önskemål.

Kontakt

Ylva Elvin-Nowak|fil dr och leg psykoterapeut, bitr verksamhetschef Akademiskt Primärvårdscentrum och enhetschef för Våld i nära relationer

Läs mer

  • Uppdaterad: 23 oktober 2020

  • Faktagranskad: 20 september 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Ylva Elvin Nowak, Akademiskt Primärvårdcentrum