Brödsmule-navigation

Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet är ett kunskaps- och resurscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. NCK arbetar på uppdrag av regeringen med att sammanställa, utveckla och sprida kunskap inom dessa områden.

NCK:s kunskapsbank

I NCK:s kunskapsbank finns nyheter, forskare, ämnesguider, litteraturtips och publikationer från NCK och flera andra nationella myndigheter.

ORIGO Stockholm

På Origo finns kunskap och spetskompetens om hederskulturer och det hedersrelaterade förtrycket. Origo finns som ett stöd för ungdomar men också för vuxna som möter ungdomar i sitt arbete eller i andra sammanhang. Origo kan man kontakta för att få tips och råd. Här finns allt på ett och samma ställe: Socialtjänst, polis och landsting.

Origo

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, ett samarbete mellan Region Stockholm, alla kommunerna i Stockholms län och Polismyndigheten.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen drivs av NCK:s kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen och är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga och professionella kan ringa. Telefonen är öppen dygnet runt och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen telefon 020-50 50 50