Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet är ett kunskaps- och resurscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. NCK arbetar på uppdrag av regeringen med att sammanställa, utveckla och sprida kunskap inom dessa områden.

NCK:s kunskapsbank

I NCK:s kunskapsbank finns nyheter, forskare, ämnesguider, litteraturtips och publikationer från NCK och flera andra nationella myndigheter.

ORIGO Stockholm

På Origo finns kunskap och spetskompetens om hederskulturer och det hedersrelaterade förtrycket. Origo finns som ett stöd för ungdomar men också för vuxna som möter ungdomar i sitt arbete eller i andra sammanhang. Origo kan man kontakta för att få tips och råd. Här finns allt på ett och samma ställe: Socialtjänst, polis och landsting.

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, ett samarbete mellan Region Stockholm, alla kommunerna i Stockholms län och Polismyndigheten.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen drivs av NCK:s kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen och är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga och professionella kan ringa. Telefonen är öppen dygnet runt och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefonnummer: 020-50 50 50

Välj att sluta

Välj att sluta är en telefonlinje för personer som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Samtalet är anonymt (med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor), gratis och syns inte på telefonräkningen. 

Telefontider:
Måndag, tisdag och torsdag: 08.30-16.00

Telefonnummer: 020-555 666

Amelmottagningen

Mottagningen tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/könsstympning. De behöver ingen remiss.

Telefontider:
Måndag- torsdag: 08.00- 12.00 och kl. 13.00- 15.00
Fredag: 08.00- 12.00

Telefonnummer: 08-616 27 00 

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren Sverige driver den nationella telefonlinjen för brottsofferstöd, 116 006, och erbjuder genom Stöd på eget språk kontakt med volontärer som talar över 20 olika språk. Det är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma och stödet är kostnadsfritt. De har även tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs.

Telfontiderna:
Måndag-söndag: 09.00-19.00

Telefonnummer: 116 006

  • Uppdaterad: 5 maj 2021

  • Faktagranskad: 18 oktober 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Ylva Elvin Nowak, Akademiskt Primärvårdcentrum