Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som behöver praktiskt råd och stöd i det kliniska vård och omsorgsarbetet och som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. Den kan också användas vid studier och vissa texter kan användas när vård utförs av närstående.

Syftet med Vårdhandboken är att säkerställa god och säker vård på lika villkor. Vårdhandboken bygger på Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL) och bidrar till att de nationella målen för hälso- och sjukvården ska uppnås.

Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge (best practice, evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet), kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

  • Uppdaterad: 22 mars 2021

  • Faktagranskad: 22 mars 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Eva Stål, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen