Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdhandboken

Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som behöver praktiskt råd och stöd i det kliniska vård och omsorgsarbetet  och som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman.

Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge (best practice, evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet), kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

  • Uppdaterad: 27 februari 2016
  • Faktagranskad: 27 februari 2016
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Inger Rising, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen