Brödsmule-navigation

Åtgärden utförs av SF IT Servicedesk, även om aktuell vårdverksamhet inte har avtal med SF IT. Den person som kontaktat SF IT följer lokala rutiner för vidare handläggning av ärendet.

Nästkommande vardag ska verksamhetschef eller motsvarande bedöma om behov finns av att tillsammans med lokal förvaltning justera de utförda åtgärderna.