Brödsmule-navigation

Husläkarmottagningar, barnmorskemottagningar, närakuter, akutmottagningar och gynmottagningar som har avtal med Region Stockholm kan remittera smittspårning av klamydia. Tidigare har remisserna skickats till hudmottagningen på Södersjukhuset. Från och med 1/1 2020 ska remittering i stället göras till någon av vårdvalsmottagningarna, det vill säga Stockholms mottagning för sexuell hälsa (SMSH) eller RFSU-kliniken. Mottagningar söder om Gamla stan remitterar till RFSU och mottagningar i eller norr om Gamla stan remitterar till SMSH.

Remittering av smittspårning av klamydia är ett erbjudande. Om smittspårningskompetens finns på den egna mottagningen ska smittspårning av klamydia även i fortsättningen skötas där.

Kom ihåg att skicka smittskyddsanmälan i SmiNet även när smittspårningen remitteras. Ange i anmälan till vilken mottagning smittspårningen har remitterats.

Patienter med gonorré, syfilis och hiv ska alltid remitteras till specialistklinik för både behandling och smittspårning.

Klamydia

Smittskydd Stockholms information om klamydia.

Kontaktperson